Trwa nabór do serii wydarzeń w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, którego koordynatorem w Polsce jest Międzynarodowe Centrum Kultury.

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego to ogólnoeuropejska kampania, której nadrzędnym celem jest poszerzanie wiedzy o społecznym i gospodarczym znaczeniu dziedzictwa kulturowego. W całej Unii Europejskiej odbędą się z tej okazji wydarzenia, prezentujące nie tylko dziedzictwo poszczególnych społeczności, ale także jego rolę i znaczenie w życiu każdego z nas. Zadaniem inicjatywy jest także dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców.

Organizacja ERDK 2018 opiera się na współpracy instytucji unijnych, państw członkowskich oraz lokalnych władz z sektorem dziedzictwa, lokalnymi społecznościami i organizacjami pozarządowymi. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzono tę rolę Międzynarodowemu Centrum Kultury. W ramach ERDK 2018 MCK podejmie szereg różnorodnych aktywności o charakterze badawczym, edukacyjnym oraz informacyjnym.

Aby ubiegać się o oficjalny patronat ERDK 2018, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji na temat nadchodzących wydarzeń i ERDK można znaleźć na stronie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.