Do 28 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do II edycji konkursu grantowego Generacja 5.0, którego organizatorem jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego. W ramach inicjatywy można ubiegać się dofinansowanie projektu w kwocie do 15 000 zł brutto.

Celem konkursu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu, poprzez poszerzanie wiedzy i kompetencji u osób w wieku 50+ oraz pobudzenie ich do aktywności zawodowej, jak również poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizyczne poprzez grupową rehabilitację lub fizjoterapię dla osób 50+ oraz rozwój zainteresowań kulturalnych.

Adresatem inicjatywy są osoby w wieku powyżej 50. roku życia, mieszkające w gminach do 20 000 mieszkańców.

W konkursie mogą wziąć udział takie podmioty jak biblioteki publiczne i domy kultury, fundacje, stowarzyszenia, oraz gminy.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty spełniające następujące kryteria:

  • projekty przeznaczone dla osób w wieku 50+, realizowane na terenie gmin do 20 000 mieszkańców na terenie Polski;
  • projekty przewidujące działania o charakterze społecznym i technologicznym, lub rehabilitacyjnym, w formie kursów, warsztatów lub zajęć, typu: szkolenia dotyczące finansów, kursy językowe, rozwój kompetencji cyfrowych, kursy doskonalenia zawodowego, grupowa rehabilitacja czy fizjoterapia;
  • wydarzenia kulturalne wyjazdowe np. teatr, kino, filharmonia, opera, muzea, spotkania z poezją itp. lub wydarzenia kulturalne realizowane przez samych beneficjentów projektu np. wystawienie sztuki;

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić specjalnie przygotowany wniosek [plik PDF].