Do 21 października br. trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w roku 2020 w Schemacie 1A Priorytetu 1 Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2022. Organizatorem inicjatywy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prognozowany budżet wynosi 2 800 000 zł.

Nadrzędnym celem Programu Wieloletniego „Niepodległa” jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków.

Udział w naborze mogą wziąć instytucje podległe i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z uwzględnieniem instytucji współprowadzonych przez MKiDN.

W ramach Priorytetu 1 Schemat 1A do realizacji wybrano 46 projektów instytucji podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wybrane projekty kulturalne mają stanowić „żywe” upamiętnienie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pośród nich znajdują się zarówno projekty filmowe, wystawiennicze, jak i muzyczne czy badawcze. Jako całość pokazują bogactwo polskiej kultury opartej na trzech wartościach budujących wspólnotę: wolności, solidarności oraz poszanowaniu godności i praw człowieka.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi 500 000 zł.

Aby wziąć udział w programie, należy wypełniony formularz przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP z wykorzystaniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego. W treści należy umieścić dopisek: Wniosek do Programu Wieloletniego „Niepodległa” Schemat 1A.