Do 15 grudnia br. trwa nabór zgłoszeń do Kolegium Tłumaczy na rok 2021. Organizatorem inicjatywy jest dyrektor Instytutu Książki.

Kolegium Tłumaczy działa od 2006 r. i dotychczas organizatorzy gościli ponad 100 tłumaczy z 37 krajów.

Pobyt w Kolegium jest dla uczestników znakomitą okazją do pracy nad konkretnym przekładem oraz spotkań z autorami czy wydawcami. Jest także okazją do poszerzenia wiedzy o literaturze polskiej.

Inicjatywa adresowana jest do tłumaczy literatury polskiej, zarówno tych z dużym dorobkiem, jak i początkujących. Kandydat musi mieć jednak na swoim koncie przynajmniej jeden przekład ogłoszony drukiem bądź w poważnej publikacji internetowej.

Osoby biorące udział w naborze mogą ubiegać się o miesięczny pobyt w Krakowie lub w Warszawie. W ramach stypendium twórczego tłumacz zobowiązany jest jedynie do wygłoszenia wykładu dla studentów filologii UJ lub Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy UJ.

W ramach pobytu uczestnik otrzymuje bezpłatne zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży, dietę tj. 30 zł za każdą rozpoczętą dobę i kieszonkowe w wysokości 40 zł dziennie, a także pomoc w organizacji spotkań z wydawcami bądź pisarzami.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy aplikację zawierającą m.in. życiorys, listę opublikowanych przekładów, krótki opis prac przewidzianych na czas pobytu, informację na temat preferowanego terminu pobytu oraz ewentualnie rekomendację przesłać na adres mailowy a.bobr@instytutksiazki.pl.

Decyzja o przyznaniu stypendium zostanie przekazana do 20 stycznia 2021 r.