Do 12 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do XII edycji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów. Tegoroczne hasło przewodnie to „animacja + włączanie”. Organizatorami inicjatywy są Narodowe Centrum Kultury, Centrum Kultury Dwór Artusa, Teatr im. Wilama Horzycy, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urząd Miasta Torunia. Konferencja odbędzie się w dniach 26-28 września w Toruniu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Ogólnopolska Giełda Projektów to coroczne wydarzenie organizowane we współpracy z lokalnymi partnerami, skierowane do wszystkich aktywnych przedstawicieli sektora kultury.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest umożliwienie wymiany doświadczeń animatorów kultury i lokalnych liderów na temat realizowanych projektów kulturalnych w całej Polsce.

W tym roku organizatorzy czekają na projekty będące przykładem animacji kultury, edukacji kulturowej oraz projektu kulturalnego, w których różnorodność uczestników jest traktowana jako potencjał oraz ich autorzy starają się zapewnić osobom ze szczególnymi potrzebami np.: narzędzia umożliwiające uczestnictwo osobom z dysfunkcjami, osobom nie posługującym się językiem polskim czy starają się niwelować bariery architektoniczne.

Zespół oceniający wybierze 16 projektów, które najlepiej wpisują się w założenia tegorocznej konferencji.

Projekty muszą być zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. lub być na zaawansowanym etapie realizacji.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy zgłosić projekt poprzez System Obsługi Programów NCK.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone w pierwszej połowie lipca br.