Do 15 marca r. trwa nabór zgłoszeń do XIII edycji konkursu „Seniorzy w akcji”. Organizatorem inicjatywy jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Konkurs odbywa się w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku — Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Laureaci inicjatywy mogą zdobyć dotację w wysokości do 15 000 zł.

Nadrzędnym celem konkursu „Seniorzy w akcji” jest wspieranie osób, które mają pomysły na działania społeczne i pragną je zrealizować w swoim najbliższym otoczeniu. U podstaw programu leży chęć znalezienia jak najlepszych pomysłów na zaangażowanie osób 60+ w życie społeczne. W programie to właśnie osoby starsze pełnią funkcję koordynatorów, liderów i menedżerów.

Konkurs skierowany jest do osób starszych oraz par międzypokoleniowych.

Inicjatywa ma za zadanie wspierać różnorodne projekty i działania z wielu obszarów: kulturalne, edukacyjne, obywatelskie. Organizatorzy zachęcają też animatorów 60+ do odpowiadania na bieżące, ważne wyzwania takie jak np. działania ekologiczne, rozwijające wiedzę w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Projekty w ramach konkursu powinny być również nakierowane na tworzenie i wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym.

O dotację w ramach projektu mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację. Ze środków konkursu zostanie przyznanych 18–22 dotacji.

Aby zgłosić się do konkursu, należy wypełnić formularz listu intencyjnego, który dostępny jest na stronie Seniorzy w akcji.