Do 15 marca br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa”. Organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzacja działań bibliotek na rzecz upowszechniania czytelnictwa oraz e-czytelnictwa. Konkurs ma zatem za zadanie wyróżnić „najlepsze praktyki biblioteczne” służące zwiększeniu zainteresowania książką oraz ułatwiające do niej dostęp.

W inicjatywie mogą wziąć udział biblioteki publiczne, szkolne, naukowe, specjalistyczne, oraz pedagogiczne, które mogą pochwalić się aktywnością, inicjatywami i działaniami na rzecz wspierania czytelnictwa w roku 2023, a przede wszystkim nowymi wydarzeniami, akcjami, projektami zainicjowanymi w poprzednim roku.

Aby wziąć udział w konkursie, należy formularz zgłoszeniowy [plik PDF] wraz z odpowiednią dokumentacją przesyłać drogą mailową na adres konkurs@sbp.pl. Dokumentację powinien poświadczyć kierownik lub dyrektor biblioteki. Dokumentacja powinna przedstawiać aktywność biblioteki, jej inicjatywy i działania na rzecz wspierania czytelnictwa oraz e-czytelnictwa w roku 2023. Powinna zawierać:

  • nazwę i adres biblioteki oraz nazwiska osób reprezentujących bibliotekę, ogólną charakterystykę biblioteki, czytelników i otoczenia, które obsługuje, z podaniem liczby mieszkańców;
  • ogólną charakterystykę realizowanych działań promujących czytelnictwo w 2023 r.;
  • wykaz realizowanych w 2023 r. imprez/akcji/wydarzeń: dla każdej imprezy stacjonarnej lub hybrydowej należy podać następujące informacje: nazwa imprezy, grupa docelowych odbiorców, data i miejsce realizacji imprezy, jej zasięg, liczba uczestników, ogólna charakterystyka imprezy, dla wydarzeń dostępnych online: nazwa imprezy, grupa docelowych odbiorców, data i miejsce realizacji, zasięg imprezy, liczba unikalnych odbiorców, wejść, odsłon, ogólna charakterystyka imprezy, informacja o wykorzystanych platformach i aplikacjach internetowych, informacje o sponsorach, patronacie, partnerach oraz o formach promocji.

Na laureatów czekają nagrody. Zwycięska biblioteka otrzyma nowości książkowe „Na ścieżkach życia” i „Życie na Ziemi”, miesięczny otwarty dostęp do wybranych pozycji w IBUK Libra oraz możliwość skorzystania z atrakcyjnych rabatów na zakup książek Wydawnictwa Naukowego PWN SA. Pozostali laureaci otrzymają nagrody książkowe sponsorowane przez wydawnictwa wspierające SBP.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 5 kwietnia 2024 r.