Do 11 czerwca br. trwa nabór kandydatur do kolejnej edycji konkursu EDEN. W tym roku biorący udział w konkursie walczą o tytuł „Najlepszej Europejskiej Destynacji EDEN”. Organizatorem konkursu jest Komisja Europejska i Polska Organizacja Turystyczna. Tegorocznego zwycięzcę oraz wyróżnione destynacje poznamy 28 czerwca 2017 r. w Warszawie.

EDEN to projekt promujący mało znane destynacje turystyczne o niepowtarzalnym charakterze, które łączą potrzeby środowiska, lokalnych społeczności i turystów, rozwijając jednocześnie atrakcyjny ekonomicznie produkt turystyczny. Konkurs jest ważnym narzędziem realizacji celów polityki turystycznej Unii Europejskiej i Państw Członkowskich jak zapewnienie zrównoważonego rozwoju turystyki czy usuwanie barier hamujących ten rozwój.

Tematem tegorocznej edycji inicjatywy jest „Turystyka kulturowa”. Nadrzędnym celem konkursu jest przekonanie jury konkursu, że aplikujący swoją ofertę turystyczną opierają na lokalnych walorach dziedzictwa kulturowego.

Konkurs EDEN jest adresowany do Regionalnych Organizacji Turystycznych, Lokalnych Organizacji Turystycznych, samorządów terytorialnych, instytucji i twórców produktów turystycznych, stowarzyszeń i fundacji oraz przedsiębiorców prywatnych.

Laureatom inicjatywy przysługuje umiejscowienie na mapie najlepszych europejskich destynacji turystycznych a przez to dotarcie do szerokiego grona turystów zagranicznych, wspólna promocja ze wszystkimi laureatami z krajów członkowskich. Ponadto Polska Organizacja Turystyczna włącza zwycięzców i wyróżnionych w konkursie do swoich działań marketingowych.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.