Do 15 stycznia br. można nadsyłać pozycje książkowe w kolejnej edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej, której organizatorem jest Fundacja jej imienia. Nagroda przyznawana jest w 2 kategoriach. Na laureatów konkursu czeka łącznie 200 000 zł.

Nagroda im. Wisławy Szymborskiej ma charakter międzynarodowy. Do konkursu o tę Nagrodę zgłaszane mogą być książki napisane po polsku lub przetłumaczone na język polski i wydane w 2016 r.

Inicjatywa przyznawana jest w 2 kategoriach; w pierwszej — dla najwybitniejszej książki poetyckiej roku wydanej po polsku, a w drugiej kategorii nagroda wędruje do autora najwybitniejszej książki poetyckiej roku przetłumaczonej na język polski.

Książki do konkursu mogą być zgłaszane przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, a w szczególności przez członków kapituły, autorów, wydawnictwa, instytucje kultury oraz media o charakterze literackim.

Konkurs składa się z 3 etapów. W pierwszym etapie spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Kapituła wskazuje listę 80 książek poetyckich, które przechodzą do kolejnego etapu. W kolejnym spośród 80 pozycji jury wytypuje 5, które przejdą do ostatniego etapu. W trzecim etapie natomiast Kapituła wskaże laureata.

Na nagrodę składają się statuetka oraz 100 000 złotych dla autora polskiego oraz 50 000 złotych dla autora zagranicznego i 50 000 złotych dla jego tłumacza.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać zgłoszenie, które powinno zawierać imię i nazwisko autora, tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki oraz nazwę, adres i dane kontaktowe osoby lub instytucji zgłaszającej.

Książki należy nadsyłać na adres:
Fundacja Wisławy Szymborskiej
pl. Wszystkich Świętych 2, 31-004 Kraków

z dopiskiem Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej.