Tylko do 3 kwietnia br. trwa nabór wniosków do 10. edycji programu „Lato w teatrze 2017”, której organizatorem jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Inicjatywa finansowana jest z budżetu MKiDN. Prognozowany budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 1 500 000 zł.

„Lato w teatrze” to program grantowy skierowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych.

Jego celem jest ożywienie działalności teatrów w okresie letnim oraz promocja idei pedagogiki teatralnej ze szczególnym uwzględnieniem działań artystycznych realizowanych z udziałem osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców z obszarów uboższych czy grup, które mają utrudniony dostęp do kultury.

Wniosek musi dotyczyć autorskiego projektu dwutygodniowych teatralnych warsztatów, półkolonii lub kolonii, którego realizacja planowana jest w okresie letnich wakacji szkolnych między 24 czerwca a 31 sierpnia 2017 r.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Ekspertów wytypuje najciekawsze propozycje, które uzyskają dofinansowanie w wysokości maksymalnie 40 000 zł.

Lista wybranych projektów zostanie ogłoszona na stronach Lato w teatrze oraz Instytut Teatralny do 2 maja br.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta tzw. EBOI.