Aż do wyczerpania środków w puli Funduszu Współpracy Dwustronnej trwa nabór wniosków na wizyty studyjne do Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej” w ramach Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego. Organizatorem inicjatywy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota przeznaczona na dofinansowanie to ponad ćwierć miliona euro.

Z dostępnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej środków można pokryć koszty organizacji spotkań pomiędzy podmiotami sektora kultury z Polski i instytucjami pochodzącymi z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii tzw. Państw Darczyńców.

Nadrzędnym celem spotkań jest podtrzymanie współpracy dwustronnej w obszarze kultury.

Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii albo Liechtensteinie może zakładać udział maksymalnie 3 osób z polskiej instytucji i może trwać maksymalnie 5 dni. Natomiast przyjęcie przedstawicieli instytucji z tych państw może zakładać udział maksymalnie 6 osób z wszystkich instytucji delegujących z Państw-Darczyńców (maksymalnie 3 osoby z jednej instytucji) i może trwać od 1 do 3 dni kalendarzowych. W obydwu przypadkach można dodatkowo przeznaczyć maksymalnie 2 dni na podróż.

Wszystkie wizyty powinny się zakończyć najpóźniej 30 kwietnia 2017 r.

O dofinansowanie wizyt mogą ubiegać się państwowe i samorządowe instytucje kultury, publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne, uczelnie publiczne, archiwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz organizacje pozarządowe.

Aby wziąć udział w programie, należy przesłać wnioski w wersji papierowej na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00– 071 Warszawa

Wnioski należy składać na co najmniej 30 dni kalendarzowych przed planowaną wizytą.