Do 25 października br. trwa nabór projektów w „Regionalnym Konkursie Grantowym”, który organizowany jest w ramach programu „Równać Szanse 2016”. Pomysłodawcą inicjatywy jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Nadrzędnym celem konkursu grantowego jest wyrównanie szans młodych ludzi z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. Inicjatywa ma również za zadanie wspierać finansowo oraz merytorycznie najlepsze projekty realizowane m.in. przez biblioteki gminne, domy kultury oraz organizacje pozarządowe. Bardzo ważnym aspektem projektu jest sprawdzenie uczestników w nowych relacjach, a także nauczenie ich, jak współpracować w grupie.

Projekt skierowany jest do młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat, ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

O dotacje w wysokości do 8 500 zł mogą ubiegać się gminne domy kultury i biblioteki, organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców. Dotacje będą przyznawane na projekty, które potrwają minimum sześć miesięcy i będą realizowane pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2017 r.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy złożyć wniosek, korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków, który znajduje się na stronie internetowej Równać Szanse.