Do końca stycznia trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”. Organizatorami inicjatywy są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków i Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Nadrzędnym celem konkursu „Zabytek Zadbany” jest promocja opieki nad zabytkami, w tym propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków, a w szczególności: prawidłowe wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku; właściwe użytkowanie zabytku, które podkreśla jego walory i nie wpływa ujemnie na posiadane przez zabytek wartości oraz rewaloryzację zabytku.

Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych.

Zgłoszenia do inicjatywy można składać w sześciu kategoriach:

  • Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
  • Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu w tym założenia dworskie i pałacowe;
  • Adaptacja obiektów zabytkowych;
  • Architektura i budownictwo drewniane;
  • Zabytki techniki oraz
  • w kategorii specjalnej: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

W pierwszych pięciu kategoriach konkursowych oceniane są prace ukończone w okresie pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku. W kategorii specjalnej ocenie podlegają długotrwałe — co najmniej dziesięcioletnie — działania, w których szczególną uwagę zwraca systematyczność i stałe zaangażowanie w opiece nad zabytkiem. Jury konkursu w każdej z kategorii nominuje cztery obiekty, spośród których jeden uzyskuje tytuł laureata, trzy pozostałe — wyróżnienia. W kategorii specjalnej zwycięzcą zostaje jeden lub dwa obiekty.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy [plik DOCX].

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy Olsztyn ul. 11 Listopada 4 10-104 Olsztyn.

Ogłoszenie wyników inicjatywy, wraz z wręczeniem nagród, nastąpi na uroczystej gali, która odbędzie się do 30 listopada 2022 r.