Do 29 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń o dofinansowanie w VI edycji programu „Decydujesz, pomagamy”. Program realizuje Tesco Polska przy wsparciu Fundacji Tesco oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. W ramach inicjatywy do zgarnięcia są granty o wartości 1 125 000 zł.

W ramach programu Polska została podzielona na 125 mikroregionów. W każdym mikroregionie przekazane zostaną maksymalnie trzy granty organizacjom pozarządowym, instytucjom publicznym, spółdzielniom socjalnym lub grupom nieformalnym, działającym na rzecz lokalnej społeczności.

W programie można składać wnioski na projekty dotyczące wspierania lokalnej aktywności, działań na rzecz otoczenia — środowiska przyrodniczego w tym działań związanych ze zmniejszeniem ilości wykorzystywanego plastiku i recyclingu, zwierząt, przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców — poprzez zaangażowanie i oddolne działania lokalnych społeczności. Do projektu można także zgłosić wnioski dotyczące edukacji dzieci i młodzieży — kształtowania umiejętności miękkich oraz ochrony i promocji zdrowia oraz aktywnego stylu życia — budowania i wspierania zdrowych nawyków dzieci, młodzieży i dorosłych.

W pierwszym etapie wnioski zostaną poddane ocenie formalnej. Następnie, jeśli przejdą pozytywną weryfikację, zostaną poddane ocenie merytorycznej, a następnie rozpatrzone przez komisję grantową. Komisja wyłoni maksymalnie 3 najlepsze projekty w każdym z 125 obszarów.

O dofinansowaniu projektu, zdecydują klienci Tesco, którzy zagłosują na jedną z najlepszych inicjatyw w każdym mikroregionie. Głosowanie potrwa od 17 czerwca do 14 lipca 2019 r.

Aby wziąć udział w naborze, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Tesco Polska.