Do 11 marca br. trwa nabór zgłoszeń do XV edycji programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została utworzona w USA przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. Od 16 lat fundacja działa na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a jednocześnie wspiera procesy transformacji w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W Polsce programy PAFW koncentrują się na obszarach wiejskich i w małych miastach. Dominują w nich dwa motywy: wyrównywanie szans edukacyjnych, połączone z modernizacją oświaty, a także wyzwalanie i wspieranie energii obywatelskiej w lokalnych społecznościach.

Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności to unikatowy i kompleksowy program wsparcia i rozwoju Liderów działających na rzecz swojego lokalnego środowiska. Program skierowany jest przede wszystkim do osób, które miały okazję zrealizować przynajmniej jeden projekt w ramach programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Udział w inicjatywie mogą wziąć osoby z m.in. trzyletnim doświadczeniem w działalności społecznej, zarówno w organizacjach pozarządowych, samorządzie, instytucjach lokalnych, biznesie, jak i grupach nieformalnych, osoby z doświadczeniem w przewodzeniu inicjatywom, angażowaniu innych do działania, oraz te, które wprowadzają znaczącą zmianę dla lokalnego środowiska.

Uczestnicy programu biorą udział w debatach, warsztatach, spotkaniach z inspirującymi gości i treningach liderskich. Razem z tutorami, czyli doświadczonymi liderami-doradcami, pracują indywidualnie nad rozwojem swoim i swoich społeczności.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.