Trwa nabór zgłoszeń do Letniej Edycji Staży w instytucjach kultury. Projekt realizowany jest w ramach programu Kadra Kultury przez Narodowe Centrum Kultury. Nabór dla instytucji trwa do 20 maja, dla stażystów natomiast od 22 maja do 3 czerwca. Staże odbywać się będą w dniach od 11 czerwca do 31 października 2018 r. Udział w praktykach jest bezpłatny.

Nadrzędnym celem kolejnej edycji inicjatywy jest umożliwienie studentom szkół artystycznych i kierunków humanistycznych zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania i specyfiki pracy w instytucjach kultury oraz pomoc w realizacji bieżących zadań instytucji kultury i przygotowanie kompetentnej kadry dla instytucji. Program od ponad 10 lat łączy instytucje, organizacje pozarządowe oraz prywatne firmy z branży kultury ze studentami i absolwentami, którzy chcą związać swoją karierę z kulturą.

Nabór odbywa się dwuetapowo, w pierwszej kolejności dla instytucji, a następnie po zamieszczeniu na stronie listy instytucji prowadzony jest nabór dla stażystów.

Aby wziąć udział w Letniej Edycji Stażu, należy spełnić m.in. kilka kryteriów naboru oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Do kryteriów, którymi kieruje się jednostka przyjmująca stażystów należą:

  • studia artystyczne lub humanistyczne związane z kulturą, np.: historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, animacja kultury, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo, socjologia, filologie, etnologia, archeologia, architektura, teatrologia, muzykologia, sztuki plastyczne, kinematografia;
  • III–V rok studiów magisterskich, III rok studiów licencjackich, I–II rok studiów uzupełniających magisterskich, studenci studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i animacji kultury oraz szkół artystycznych, absolwenci wymienionych studiów;
  • wiek do 30 roku życia.

Tryb realizacji stażu wynika z bezpośrednich ustaleń między stażystą a instytucją oferującą miejsce stażowe, musi jednak w rezultacie dać od 160 godzin do 320 godzin odbytej pracy. Stażysta może wybrać 2 miejsca odbywania stażu. Instytucja pierwszego wyboru będzie rozpatrywana w pierwszej kolejności.

Po zakończonym stażu stażysta otrzyma zaświadczenie od NCK o udziale w projekcie stażowym.