Do 19 czerwca br. trwa rekrutacja na warsztaty z budowania strategii PR w instytucjach kultury. Organizatorem zajęć jest Narodowe Centrum Kultury. Warsztaty odbędą się 1 lipca br. od 10:00 do 16:00 przy ul. Płockiej 13 w Warszawie.

W ramach warsztatów odbędą się zajęcia praktyczne, wykłady oraz dyskusja.

Część wykładowa składać się będzie z krótkiego wprowadzenia do obszaru Public Relations. Następnie uczestnicy zapoznają się z narzędziami PR oraz poznają najważniejsze aspekty strategii PR.

W części warsztatowej natomiast uczestnicy porozmawiają o tym, czym dla nich jest PR, do kogo jest adresowany i w jakich celach się go wykorzystuje. Osoby biorące udział w zajęciach zapoznają się również ze strategiami PR wykorzystywanymi najczęściej w instytucjach. Uczestnicy podyskutują również o tym, jak za pomocą narzędzi Public Relations radzić sobie w kryzysowych sytuacjach w placówkach kulturalnych.

Warsztaty z „Budowania Strategii PR w Instytucjach Kultury” są płatne. Narodowe Centrum Kultury pokrywa koszt w około 50%. Uczestnik wnosi opłatę 100 zł brutto.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

O Wynikach rekrutacji osoby zainteresowane zostaną poinformowane drogą mailową najpóźniej na 2 tygodnie przed szkoleniem, tj. około 20 czerwca br.