Jeszcze tylko do 19 lutego br. można zgłaszać się do kolejnej edycji „Staże w instytucjach kultury”. Staże realizowane są przez cały rok w ramach trzech edycji: Wiosenna, Letnia, Jesienno-Zimowa. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury.

Nadrzędnym celem projektu „Staże w instytucjach kultury” jest umożliwienie studentom szkół artystycznych i kierunków humanistycznych zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania i specyfiki pracy w instytucjach kultury. Bardzo ważnym zadaniem jest także pomoc w realizacji bieżących zadań instytucji kultury oraz przygotowanie nowej kadry dla instytucji, organizacji i firm działających w sektorze kultury.

Aby wziąć udział w naborze trzeba spełnić m.in. następujące kryteria:

  • studia artystyczne lub humanistyczne związane z kulturą, np.: historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, animacja kultury, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo, etnologia, archeologia, architektura, teatrologia, muzykologia, sztuki plastyczne, kinematografia;
  • 3-5 rok studiów magisterskich, 3 rok studiów licencjackich, 1-2 rok studiów uzupełniających magisterskich, studenci studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i animacji kultury oraz szkół artystycznych, absolwenci wymienionych studiów;
  • wiek do 30 lat.

Staże w instytucjach kultury trwają od 20 do 40 dni roboczych.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.