Tylko do 5 lutego br. trwa nabór zgłoszeń na kurs „Przepis na wolontariat”, którego organizatorami są Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, Narodowe Centrum Kultury, Akademia im. Leona Koźmińskiego, Microsoft Polska oraz Fundacja Kronenberga. Inicjatywa prowadzona będzie metodą projektową.

Celem kursu „Przepis na wolontariat” jest ukazanie wpływu, jaki wolontariat wywiera na społeczny rozwój instytucji kultury. Kurs obejmuje cykl sześciu spotkań podczas których uczestnicy dowiedzą się krok po kroku jak zorganizować i jak poprowadzić projekt wolontariatu w swojej placówce.

Sesje szkoleniowe odbędą się w Warszawie, 15 i 22 lutego, 4, 14 i 21 marca oraz 18 kwietnia br.

Kurs przeprowadzony zostanie w 3 miejscach:

  • w Galerii Kordegarda przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
  • w Centrum JP2, które mieści się przy ul. Foksal 11 oraz
  • w budynku Fundacji Kronenberga przy ul. Traugutta 7/9.

Szkolenie adresowane jest do pracowników instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, którzy zajmują się aspektami związanymi ze współpracą z wolontariuszami.

W ramach kursu odbędą się m.in. warsztaty, wykłady oraz wizyty studyjne. Na koniec każdy z uczestników będzie mógł przygotować własny projekt angażujący wolontariuszy ze swojej instytucji. W ramach konkursu przewidziano grant konkursowy na realizację owego projektu, który wynosi maksymalnie 2 000 zł brutto.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowe informacje dotyczące kurs znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury.