4 i 5 października 2017 r. w Wilnie odbędą się warsztatach dla muzealników „Życie codzienne rezydencji królewskich w Warszawie i Wilnie”. Organizatorami inicjatywy są Zamek Królewski w Warszawie oraz Pałac Wielkich Książąt Litewskich.

Celem warsztatów jest przyjrzenie się imponującej pracy muzealników z Muzeum Narodowego w zakresie odbudowy siedziby władców i upowszechniania historii Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Warsztaty „Życie codzienne rezydencji królewskich w Warszawie i Wilnie” potrwają dwa dni. Podczas pierwszego dnia zajęć uczestnicy zapoznają się m.in. z takimi blokami tematycznymi jak:

  • Grzebienie i zwierciadła na Zamku Dolnym w Wilnie,
  • Najnowsze badania materiałów zooarcheologicznych i wyrobów z kości z terytorium zamków wileńskich,
  • Obraz życia dworu Wazów w Memoriale kanclerza wielkiego litewskiego Albrychta Stanisława Radziwiłła.

Pod koniec zajęć uczestnicy będą mieli możliwość odbycia dyskusji dotyczącej poruszanych wcześniej kwestii.

Podczas drugiego dnia warsztatów osoby biorące w nich udział posłuchają prelekcji dotyczących

  • Świata dawnych instrumentów muzycznych czy
  • Nie szata zdobi człowieka, czy książę on, czy chłop.

Aby wziąć udział w warsztatach, należy przesłać zgłoszenie na adres mailowy a.czekaj@zamek-krolewski.pl.