Trybunał Konstytucyjny zbada, czy ustawa o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013 jest zgodna z Konstytucją RP.

We wtorek, 10 maja, o godz. 09:30 Trybunał Konstytucyjny na wniosek prezydenta zbada, czy ustawa z 16 grudnia 2010 r. o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013 jest zgodna z Konstytucją RP (sygn. akt Kp 1/11).
Trybunał rozpozna wniosek prezydenta w pełnym składzie a rozprawie przewodniczyć będzie prezes TK Andrzej Rzepliński. O tym, czy ustawa o racjonalizacji zatrudnienia obejmuje także samorządowe instytucje kultury, pisaliśmy w numerze 2 Poradnika Instytucji Kultury na stronie 31.