Do 1 lutego br. trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego „Ojczysty — dodaj do ulubionych”, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet na realizację programu wynosi 1 000 000 zł.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Wnioski w programie mogą składać samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań takich jak projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry; projekty popularyzujące wiedzę o języku, wystawy, festiwale, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, publikacje edukacyjne oraz tworzenie stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku polskim.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 75 000 zł brutto. Maksymalna natomiast to 100 000 zł brutto.

Zadania w zgłaszane do programu powinny zaczynać się od 31 marca i trwać do 20 listopada 2017 r.

Aby wziąć udział w naborze wniosków, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta. Więcej informacji o programie na stronie Narodowego Centrum Kultury.