Do 12 stycznia 2015 r. trwa konkurs „Cyfrowa współpraca popłaca”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. Inicjatywa Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach programu „Polska cyfrowa równych szans” skierowana jest do samorządów lokalnych, które wspólnie z Latarnikami Polski Cyfrowej zainteresowane są działaniami mającymi na celu zwiększenie cyfrowej świadomości pokolenia 50+. W konkursie nagrodzone zostaną trzy samorządy, każdy z nich otrzyma 30 000 zł na realizację działań zaplanowanych i zgłoszonych w programie.

Nadrzędnym celem konkursu „Cyfrowa współpraca popłaca” jest wyłonienie najskuteczniejszych i najatrakcyjniejszych inicjatyw współdziałania Latarników Polski Cyfrowej z samorządami lokalnymi w zakresie realizacji lokalnych programów edukacji cyfrowej pokolenia 50+ z wykorzystaniem gminnych centrów aktywizacji cyfrowej.

Działania zaplanowane w ramach oferty konkursowej powinny rozpocząć się 1 lutego i potrwać do końca czerwca 2015 r.

Ocenie konkursowej podlegać będzie Lokalny Program Aktywizacji Cyfrowej Mieszkańców, zakres i jakość proponowanych działań oraz zakres współfinansowania realizacji projektu przez samorząd lokalny.
W terminie 15 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń jury dokona oceny konkursowych zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu „Cyfrowa współpraca popłaca” znajdują się na stronie internetowej latarnicy.pl.