Do 15 stycznia 2016 r. można zgłaszać kandydatów do VII edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego, jednego z najwybitniejszych polskich publicystów i reportażystów. Organizatorem konkursu na najlepszy reportaż literacki jest .st. Warszawa. Na laureata inicjatywy czeka m.in. nagroda pieniężna.

Nadrzędnym celem konkursu im. Ryszarda Kapuścińskiego jest promocja książek reporterskich, które podejmują ważne problemy dotykające społeczności na całym świecie. Pozycje te powinny także zmuszać do refleksji oraz pogłębiać wiedzę o świecie innych kultur i narodów. Nagroda ta ma także na celu docenienie dorobku Ryszarda Kapuścińskiego.

Nagroda przyznawana jest za najlepszą książkę reporterską opublikowaną w języku polskim. Do Konkursu można zgłaszać tylko pierwsze wydania książek, które ukazały się między 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego daną edycję konkursu.

Konkurs składa się z 4 etapów:

  • w pierwszym — weryfikacja nadesłanych książek pod względem zgodności z kryteriami przy-jętymi w regulaminie Nagrody;
  • w drugim — wytypowanie 10 najlepszych książek;
  • w trzecim — w kwietniu 2016 r. — wybór 5 finałowych pozycji;
  • w ostatnim — w maju 2016 r. — wręczenie wyróżnienia dla najlepszej książki.

Kandydata do Nagrody mogą zgłosić autorzy, wydawcy, krytycy literaccy, członkowie jury konkursu, czytelnicy, a także wszelkie instytucje oraz organizacje zajmujące się szeroko pojętą kulturą. Na laureata konkursu czeka nagroda pieniężna, dyplom oraz zdjęcie autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego.

Zgłoszenia do VII edycji konkursu powinny zawierać imię i nazwisko autora, tytuł książki, wydawcę, nazwę, adres i dane kontaktowe osoby lub instytucji zgłaszającej oraz 6 egzemplarzy zgłoszonej książki wraz informacją o dacie jej opublikowania.

Zgłoszenia należy nadsyłać w formie pisemnej na adres:
Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy
ul. Niecała 2
00-098 Warszawa
z dopiskiem: Nagroda Kapuścińskiego.

Więcej o Nagrodzie na stronie internetowej Kulturalna Warszawa.