Do 17 kwietnia br. trwa nabór wniosków w ramach programu „Kultura — Interwencje”, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. O dofinansowanie w projekcie ubiegać się mogą samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Prognozowana kwota przeznaczona na realizację programu to 5 000 000 zł. Nabór do projektu odbywa się przez platformę EBOI.

Nadrzędnym zadaniem programu jest skuteczne wzmacnianie tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym. Odbywać się to powinno poprzez finansowe wsparcie projektów upowszechniających dorobek kulturalny i zwiększających obecność kultury w życiu mieszkańców danej społeczności.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań takich jak:

  • organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów, happeningów, spektakli, realizacja działań animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
  • organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych;
  • nagrania audio-video, rejestracja video spektakli, filmów w tym filmów dokumentalnych, wydanie publikacji, wydanie czasopism, dokumentacja, audiodeskrypcja, archiwizacja, udostępnianie oraz popularyzowanie dorobku kultury;
  • oraz organizacja kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych.

Dofinansowanie nie może być natomiast przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych oraz na zakup środków trwałych.

Maksymalna kwota dofinansowania to 150 000 zł dla zadań, w których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu przedstawionego we wniosku, oraz 250 000 zł dla zadań, w których wnioskowana kwota nie jest większa niż 50%. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi natomiast 15 000 zł i może stanowić maksymalnie tylko 75% budżetu ukazanego we wniosku.

Zadania powinny być realizowane między 18 maja a 30 listopada 2015 r.

Szczegółowy regulamin programu „Kultura — Interwencje” znajduje się na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury (plik PDF).

Informacji o programie telefonicznie bądź mailowo udzielają w godzinach 10:00–14:00 przedstawiciele NCK: