27 listopada 2015 r. w Krakowie w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego odbędzie się kolejna edycji Warsztatów z zakresu bezpiecznego obchodzenia się z obiektami muzealnymi. Warsztaty odbędą się w godzinach 10:00 — 14:00. Organizatorem szkolenia jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie. Zapisy trwają do 24 listopada br.

Warsztaty składać się będą z 7 bloków, które poprowadzą:

  • 10:00 — 10:20 Janusz Czop: „Ogólne zasady bezpiecznego obchodzenia się z obiektami muzealnymi w Muzeum Narodowym w Krakowie”,
  • 10:20 — 10:50 Anna Kłosowska: „Zasady bezpiecznego obchodzenia się z obiektami muzealnymi: rzeźba i obiekty przestrzenne”,
  • 10:50 — 11:20 Elżbieta Zygier / Anna Rydzewska: „Zasady bezpiecznego obchodzenia się z obiektami muzealnymi: Ogólne zasady obchodzenia się z obiektami malarskimi”,
  • 11:20 — 11:50 Małgorzata Pisulińska: „Zasady bezpiecznego obchodzenia się z obiektami muzealnymi: Obiekty szklane, ceramiczne metalowe i meble”,
  • 12:30 — 13:00 Natalia Słomka: „Zasady bezpiecznego obchodzenia się z obiektami muzealnymi: Tekstylia”,
  • 13:00 — 13:30 Dorota Okrągła: „Zasady bezpiecznego obchodzenia się z obiektami muzealnymi: Postępowanie z obiektami na podłożu papierowym”.

Warsztaty zakończą się podsumowaniem, którego dokona p. Janusz Czop.

Aby wziąć udział w zajęciach należy przesłać formularz zgłoszeniowy drogą mailową na adres mailowy rpasieczny@nimoz.pl.

Ukończenie szkolenia potwierdza zaświadczenie NIMOZ.