Do 25 września br. trwa nabór zgłoszeń do programów dotacyjnych w praktyce „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne” i „Ojczysty — dodaj do ulubionych”, których organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Inicjatywa skierowana jest do pracowników instytucji kultury oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zajęcia odbędą się 10 października br. w siedzibie NCK przy ul. Płockiej 13 w Warszawie.

Nadrzędnym celem programów dotacyjnych jest zapoznanie uczestników warsztatu z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi poszczególnych programów, takimi jak terminy i tryb naboru, rodzaj kwalifikujących się zadań, koszty kwalifikowane, wymagania formalne i finansowe dla zadania oraz zobowiązania beneficjenta i warunki rozliczenia.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się również z takimi tematami jak pozyskiwanie środki w ramach programów NCK; dowiedzą się, jak dobrze wypełnić wniosek do owych programów oraz jak założyć konto i złożyć wniosek w systemie EBOI. Osoby biorące udział w warsztatach poznają najczęstsze błędy popełniane przez wnioskodawców.

Zajęcia będą miały formę wykładu, warsztatów, oraz case study i gry symulacyjnej.

Udział w inicjatywie jest płatny. Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 100 zł brutto.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

O wynikach rekrutacji aplikujący zostaną powiadomieni drogą mailową do 26 września br.