Do 11 sierpnia br. trwa rekrutacja na stacjonarne roczne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w dwóch specjalnościach: język polski i matematyka. Studia uruchomiono w ramach Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia są bezpłatne i rozpoczynają się już 22 sierpnia 2016 r.

Studia podyplomowe skierowane są do magistrów matematyki i polonistyki, a także bibliotekarzy, którzy chcieliby zdobyć dodatkowe kwalifikacje do nauczania. Absolwenci uzyskują uprawnienia do nauczania matematyki i/lub języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Studia prowadzone są w trybie dziennym, łącząc ściśle teorię z praktyką. Trwają 10 miesięcy, a ich program został opracowany we współpracy z Kolegium Nauczycielskim nowojorskiego Uniwersytetu Columbia. Zajęcia podzielono na trzy semestry.

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia przygotowano ofertę stypendialną. Mogą oni ubiegać się o stypendium, które pomoże w pokryciu kosztów utrzymania w czasie studiów. Stypendium wynosi dwa tysiące złotych i wypłacane będzie przez cały okres trwania zajęć. Dla bibliotekarzy współpracujących z Programem Rozwoju Bibliotek czeka także dodatkowe wsparcie.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić wniosek zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej uczelni.