12 i 13 października br. w Lublinie odbędzie się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Książka w mediach — media w książce. Korespondencje i Transpozycje”. Organizatorami wydarzenia są Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie oraz Zespół Historii Kultury Książki Komitetu Nauk Historycznych PAN w Warszawie. Zapisy na konferencję trwają do 15 lipca br.

Konferencja skierowana jest m.in. do bibliologów, informatologów, literaturoznawców, medioznawców, filmoznawców, kulturoznawców, językoznawców, teoretyków i antropologów kultury, psychologów, socjologów i estetyków.

Podczas konferencji zostaną poruszone m.in. następujące bloki tematyczne: status książki we współczesnej przestrzeni medialnej, problemy metodologiczne i terminologiczne w kontekście badań nad książką w kulturze mediów, ewolucja książki jako środka przekazu oraz wpływ mediów na formę, treść i funkcje książki. Uczestnicy konferencji na warsztat wezmą również problematykę mediów społecznościowych jako przestrzeni funkcjonowania książki, książkę jako produkt medialny czy media relations na rynku książki.

Konferencja odbędzie się w dwóch językach — polskim oraz angielskim.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy przesłać na adres grazyna.piechota@poczta.umcs.lublin.pl zgłoszenie oraz propozycję tematów jakie chce się poruszyć podczas konferencji.