Do 16 sierpnia br. trwa nabór wniosków o dofinansowanie wydarzeń dotyczących setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w programie Niepodległa. Budżet projektu to 3 000 000 zł.

Nadrzędnym celem programu „Niepodległa” jest dofinansowanie inicjatyw włączających mieszkańców Polski w świętowanie rocznicy niepodległości oraz zwiększających świadomość na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości.

Inicjatywa skierowana jest do samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych.

Dzięki projektom zrealizowanym w ramach programu możliwe będzie uhonorowanie lokalnych bohaterów, przypomnienie najważniejszych wydarzeń historycznych i miejsc pamięci z poszczególnych regionów Polski. Program dotacyjny „Niepodległa” pozwoli na wzmocnienie wspólnoty obywateli na poziomie lokalnym i regionalnym.

W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na działania kulturalne, artystyczne oraz popularyzatorskie, takie jak festiwale, koncerty, happeningi, spektakle, wystawy, konkursy, przeglądy, tworzenie ścieżek edukacyjnych i gier, wykłady, lekcje oraz spacery tematyczne, kampanie społeczne i edukacyjne.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 5000 zł, maksymalna natomiast wynosi 50 000 zł. Wnioskowana kwota nie może przekraczać 85 % budżetu przedstawionego we wniosku.