Do 22 czerwca br. trwa nabór kandydatek w ramach I edycji plebiscytu „Warszawianka Roku”, którego organizatorem jest Miasto stołeczne Warszawa. Patronem honorowym inicjatywy został Rzecznik Praw Obywatelskich.

Plebiscyt „Warszawianka Roku” ma na celu wyłonienie laureatki, która swoją pracą zawodową lub społeczną w szczególny sposób przyczynia się do rozwoju Warszawy, jako miasta otwartego i tolerancyjnego. To uznanie dla wybitnych zawodowych i społecznych osiągnięć kobiet w sferze społecznej, gospodarczej, kultury, edukacji, medycyny. Tytuł „Warszawianki Roku” zostanie przyznany w szczególności za: działalność i promocję na rzecz Warszawy, realizację działań na rzecz promowania wartości tj.: otwartość, tolerancja, równouprawnienie, wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie oraz działalność na rzecz kobiet, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnej na terenie Warszawy.

Z inicjatywą reaktywowania plebiscytu na „Warszawiankę Roku” wystąpiło do stołecznego ratusza Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Docelowo plebiscyt będzie wydarzeniem cyklicznym, wyłaniającym osobowość danego roku.

Aby wziąć udział w głosowaniu na „Warszawiankę Roku”, należy na stronie plebiscytu krótko uzasadnić wybór danej kandydatury. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 3 kandydatury.

Spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatur kapituła stworzy listę 10 nominowanych do tytułu „Warszawianka Roku”, z których w drodze głosowania wyłoniona zostanie laureatka Plebiscytu. Głosowanie rozpocznie się 17 września i potrwa do 17 października. Głosować można poprzez stronę internetową lub za pomocą karty do głosowania, która będzie dostępna na stronie plebiscytu lub w siedzibie organizatora.

Laureatką Plebiscytu zostanie kobieta, która zdobędzie największą liczbę głosów. Poznamy ją podczas uroczystej gali 25 października br.

W plebiscycie zostanie także przyznany tytuł specjalny „Warszawianki Stulecia”. W celu wyłonienia laureatki, kapituła stworzy listę 10 nominowanych kandydatek do tego tytułu. Nazwiska nominowanych poznamy 17 września br. Nazwisko laureatki poznamy 25 października.