Do 3 maja br. trwa nabór zgłoszeń do IV edycji konkursu „Odkryj Swój Skarb”, na najciekawsze działania edukacyjne związane z odkrywaniem, pielęgnowaniem i promowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianiem tożsamości lokalnej. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Na laureatów konkursu czekają nagrody.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest upowszechnianie i promowanie dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego małych miejscowości w Polsce.

Konkurs skierowany jest do osób z miejscowości liczących do 30 000 mieszkańców.

W ramach inicjatywy można zgłaszać wnioski zawierające zarówno pomysły, które zostały zrealizowane między 15 marca 2020 r. a 28 marca 2022 r., jak również nowe pomysły, które są w trakcie realizacji lub są dopiero planowane. Zgłoszenia będą oceniane w dwóch kategoriach: osoby fizyczne i grupy nieformalne oraz osoby prawne i podmioty nieposiadające osobowości prawnej.

Na autorów najlepiej ocenionych projektów czekają gratyfikacje finansowe. Maksymalna pula nagród wynosi 40 000 zł. Dodatkowo na laureatów czekają nagrody w postaci udziału w spotkaniu warsztatowym, służącym prezentacji dobrych praktyk w zakresie tematyki konkursu, a także publikacja w elektronicznym opracowaniu Lokalne Inspiracje.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Do formularza należy załączyć — w przypadku pomysłu zrealizowanego: plik lub link do materiału prezentującego pomysł w postaci filmu lub prezentacji multimedialnej oraz — w przypadku pomysłów w trakcie realizacji lub tych, które są planowane w przyszłości — fotografie w formacie JPEG lub link do filmu pokazującego lokalny skarb.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone stronie NCK do 6 czerwca 2022 r.