Do 3 października br. trwa nabór wniosków w konkursie o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2018 r. Stypendia przyznawane są na podstawie Rozporządzenia MKiDN z 24 maja 2012 r. Wysokość stypendium wynosi 3500 zł brutto miesięcznie.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest wspieranie indywidualnego rozwoju twórców, artystów, animatorów i edukatorów, a także badaczy szeroko rozumianej sfery kultury i dziedzictwa narodowego.

Przedmiotem konkursu są stypendia mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, w następujących kategoriach: stypendia twórcze oraz stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury. Na stypendia twórcze składają się: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami oraz twórczość ludowa. Na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury składają się natomiast animacja i edukacja kulturalna oraz zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Konkurs o stypendia roczne obejmuje m.in. okres roku od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. oraz dwa półroczne okresy: od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. i od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.

Zgłaszane projekty mogą przyjmować formę dialogu i nawiązania do tradycji oraz osiągnięć dziedzictwa polskiej i światowej kultury, jak również mogą być skoncentrowane na poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań, tak w zakresie form wyrazu, jak i środków komunikacji. Ważnym aspektem realizacji projektów jest ich potencjał w zakresie promocji kultury polskiej albo w zakresie upowszechniania wiedzy o kulturze i historii Polski.

Aby ubiegać się o stypendia, należy wypełnić formularz elektroniczny w systemie EBOI. Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie internetowej MKiDN nie później niż po dwóch tygodniach od daty decyzji Ministra.