Do tego dnia trwa nabór zgłoszeń na cykl szkoleniowy „Wolontariat w Kulturze”, którego organizatorami są Narodowe Centrum Kultury, Fundacja Kronenberga oraz Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Kandydaci mogą starać się o dofinansowanie projektu z udziałem wolontariuszy w swojej instytucji. Najlepsze prace mogą liczyć na granty w wysokości do 2000 zł.

Nadrzędnym celem cyklu szkoleniowego jest realizacja autorskich projektów wolontariackich, które zostaną przeprowadzone przez pracowników instytucji kultury.

Szkolenia skierowane są do koordynatorów wolontariatu w instytucjach kultury. Dzięki udziałowi w inicjatywie koordynatorzy mogą wzmocnić swoją pozycję jako liderzy w lokalnych społecznościach i w instytucjach, a także poznać narzędzia efektywnego zarządzania projektami.

Na cykl składają się szkolenia oraz webinaria.

Szkolenia „Wolontariat w instytucji” oraz „Zarządzanie projektem z udziałem wolontariuszy” odbędą się odpowiednio od 24 do 26 kwietnia 2017 r. oraz w dniach od 24 do 26 maja 2017 r.

Webinaria „Aspekty prawne w projektach z udziałem wolontariuszy” oraz „Projektowanie oferty dla wolontariuszy” zaplanowane są odpowiednio na 10 maja i 7 czerwca 2017 r.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy przesłać na adres mailowy wolontariat@kronenberg.org.pl formularz zgłoszeniowy. W tytule należy wpisać „Wolontariat w Kulturze”.