Do 15 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu „Gdybyśmy mogli zamieszkać w książce”, którego organizatorami są Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Wydawnictwo Miejskie Posnania oraz Radio Poznań.

Inicjatywa skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, liceów i techników.

Konkurs obywa się od 2004 r. i jego zadaniem jest sprawdzenie kreatywności dzieci i młodzieży. W ramach inicjatywy osoby biorące udział w konkursie muszą opisać, co by się stało, gdyby mogli po prostu zamieszkać w książce. W pracy uczestnicy muszą także odpowiedzieć na pytanie, którą z książek wybrali i dlaczego. Objętość prac nie może przekraczać dwóch stron formatu A4.

Najciekawsze, najoryginalniejsze i samodzielne prace zostaną nagrodzone dyplomami i książkami.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas XVII Poznańskich Targów Książki — PEGAZIK, które odbywać się będą od 23 do 25 marca 2018 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową przesyłać na adres:
Wydawnictwo Miejskie POSNANIA
ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań

z dopiskiem na kopercie:
Konkurs „Gdybyśmy mogli zamieszkać w książce”