Do 21 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń na konferencję „Pokazać — Przekazać”. Konferencja odbędzie się 24 i 25 sierpnia w Warszawie. Organizatorem inicjatywy jest Centrum Nauki Kopernik. Udział w konferencji jest płatny.

Nadrzędnym celem XII edycji konferencji jest odpowiedzenie na pytanie jak sprawić, by nowe technologie w edukacji były narzędziem tworzenia i poznawania świata, a nie pozostały jedynie atrakcyjnym gadżetem. Uczestnicy wydarzenia wspólnie zastanowią się, czy można tego dokonać, wprowadzając do edukacji ideę uczenia się przez tworzenie i konstruowanie.

Uczestnikami konferencji mogą być pracownicy oświatowi, nauczyciele wszystkich typów szkół, edukatorzy, pracownicy i współpracownicy edukacyjnych organizacji pozarządowych z terenu całej Polski, pracownicy instytucji publicznych oraz szkół wyższych i uniwersytetów.

W inicjatywie może wziąć udział nie więcej niż trzech nauczycieli zatrudnionych w jednej szkole, w tym dyrektor szkoły lub zastępca dyrektora.

Udział w konferencji CNK jest płatny i wynosi 130 zł brutto od osoby.

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.