Do 4 lutego 2021 r. trwa nabór kandydatów do tegorocznej edycji nagrody „Found in Translation”. Organizatorami inicjatywy są Instytut Książki, Instytut Kultury Polskiej w Londynie oraz Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku.

Wyróżnienie „Found in Translation” przyznawane jest corocznie autorowi najlepszego w minionym roku kalendarzowym przekładu literatury polskiej na język angielski. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne i osoby prawne z kraju i zagranicy.

Do inicjatywy kwalifikują się przekłady, które ukazały się w formie książkowej w 2020 r.

Aby wziąć udział w konkursie, należy na adres biuro@instytutksiazki.pl przesłać zgłoszenie, które powinno zawierać uzasadnienie wyboru kandydata, jego dane adresowe oraz dane adresowe zgłaszającego.

W ramach inicjatywy na laureata nagrody czeka dyplom, miesięczna rezydencja w Krakowie z honorarium studyjnym w wysokości 2000 zł oraz przelot do i z Krakowa fundowane przez Instytut Książki oraz nagroda pieniężna wynosząca 16 000 zł ufundowana przez organizatorów.

W poprzedniej edycji nagrodę „Found in Translation” otrzymała Anna Zaranko, za przekład Pamiętnika antybohatera Kornela Filipowicza.