Do 30 czerwca br. trwa rekrutacja uczniów do Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, który ma na celu pomoc w rozwoju uczniom o uzdolnieniach naukowych i artystycznych. Stowarzyszenie w ramach inicjatywy organizuje m.in. obozy naukowe oraz warsztaty. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, plastycznych, baletowych i muzycznych.

Podczas kwalifikacji Fundusz bierze pod uwagę efekty prac uczniów w tym prac badawczych, eksperymentów, zadań, prób literackich, a także osiągnięcia w konkursach i olimpiadach.

W ramach inicjatywy stypendyści Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci mają mogą wziąć nieodpłatnie udział w zajęciach przygotowanych i prowadzonych specjalnie dla nich przez pracowników polskich uniwersytetów i placówek Polskiej Akademii Nauk. Warsztaty, obozy, seminaria, staże badawcze organizowane przez Fundusz dają szansę kontaktu z wybitnymi przedstawicielami różnych dziecin wiedzy oraz samodzielnej pracy nad wybranymi problemami badawczymi, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i sprzętu laboratoryjnego.

Z oferty Funduszu skorzystało już kilkanaście tysięcy utalentowanych młodych Polaków.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.