Do 27 czerwca br. przedłużono nabór zgłoszeń do I edycji Międzynarodowej Nagrody im. Witolda Pileckiego, której organizatorem jest Instytut Pileckiego. Nagroda dofinansowana została ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Międzynarodowa Nagroda została utworzona z okazji 120. rocznicy urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego, która przypada na 2021 r. Jej nadrzędnym celem jest promocja twórczości pisarskiej, która podtrzymuje wiarę w wartości takie jak godność człowieka, dążenie do prawdy, gotowość do poświęceń, solidarność z prześladowanymi.

Inicjatywa przyznawana zostanie za książki, które ukazały się w minionym roku w językach polskim lub angielskim w trzech kategoriach: naukowa publikacja historyczna, reportaż historyczny oraz książka reporterska ukazująca przebieg współczesnych konfliktów zbrojnych i miejsca szczególnego zagrożenia dla godności człowieka.

Zgłoszenia w ramach konkursu mogą przesyłać autorzy, wydawcy lub osoby prywatne, jak również osoby fizyczne, osoby prawne czy jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Autorzy najlepszych książek w każdej z kategorii otrzymają nagrodę w wysokości 75 000 zł oraz okolicznościową statuetkę, które zostaną wręczone na uroczystej gali w listopadzie 2021 r.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy zgłoszone książki przesłać drogą elektroniczną w for-macie PDF na adres e-mail: nagroda@instytutpileckiego.pl lub w trzech egzemplarzach papierowych na adres: Instytut Pileckiego, ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa, z dopiskiem: Nagroda Pileckiego.