Do 27 listopada br. trwa nabór wniosków w konkursie grantowym „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni”. Inicjatywa skierowana jest do bibliotek z całej Polski. Organizatorami inicjatywy są Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Save The Children International.

„Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni” to projekt społeczno-edukacyjny, umożliwiający dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom zarówno z Polski, jak i z Ukrainy wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji.

Konkurs adresowany jest do bibliotek publicznych z całej Polski, a także innych bibliotek, które są dostępne i otwarte dla wszystkich.

W pilotażowej edycji projektu, która wystartowała w maju 2022 r., wzięło udział 20 bibliotek, wyróżniających się zaangażowaniem w pomoc humanitarną i ofertą edukacyjno-rozwojową dla Ukraińców. W ramach programu zrealizowano ponad 700 zajęć, w których wzięło udział niemal 7000 osób.

Zwycięskie placówki zdobędą granty w wysokości 26 140 zł na wynagrodzenia i zakup pomocy dydaktycznych, sprzęt tj. 5 laptopów, 5 tabletów, a także wsparcie merytoryczne w realizacji projektowych działań.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 grudnia na stronie Biblioteki.org.