Do 12 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu na projekt muralu „Mokotowska sanitariuszka z Powstania Warszawskiego”. Organizatorem inicjatywy jest spółka Syrena V sp. z o.o.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego muralu, który zostanie zrealizowany na ścianie bocznej budynku przy ul. Racławickiej 7 w Warszawie.

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Każda z osób biorących udział w inicjatywie może zgłosić tylko jeden projekt. Praca musi być oryginalna, wykonana specjalnie na potrzeby konkursu.

Tematyką muralu musi być wizerunek sanitariuszki z mokotowskich oddziałów Powstania Warszawskiego, która powinna być przedstawiona w sposób symboliczny tj. bez scen walk. Projekt nie powinien m.in. wyrażać treści politycznych czy propagujących przemoc.

Kolorystyka muralu powinna być utrzymana w kolorach sepii. Dopuszczone jest użycie w projekcie elementu biało-czerwonego.

Na laureata najlepszej pracy czeka gratyfikacja finansowa o wartości 5000 zł.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić kartę zgłoszenia [plik PDF] i przesłać ją wraz z projektem drogą mailową na adres biuro@syrenainvest.pl. Projekt muralu należy przesłać w pliku PDF w skali 1 : 10 i rozdzielczości od 30 do 50 dpi lub plik JPEG w tych samych parametrach. Kolory w skali RGB. Jeśli na projekcie występują czcionki, napisy lub loga na muralu to dodatkowo te elementy w skali 1 : 1 i w formie grafiki wektorowej (kolory w skali RAL lub NCS).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 19 kwietnia 2024 r.