Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kadra Kultury organizuje szkolenia „Praktyczne aspekty przygotowania aplikacji do programów Ministra”. Szkolenia te odbędą się w dwóch terminach: 22–24 oraz 27–29 października 2014 r.

Nadrzędnym celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy uczestników na temat zasad ubiegania się o dofinansowanie z Programów MKiDN. Program szkoleń zakłada również nabycie umiejętności dostosowania planowanego projektu do wymogów wybranego programu lub priorytetu. Organizator szkoleń obiecuje również, nabycie umiejętności poprawnego formułowanie kluczowych części wniosku o dofinansowanie.
Szkolenia skierowane są do pracowników sektora kultury, kierowników i pracowników zespołów projektowych oraz menadżerów projektów kulturalnych.

Program szkoleń obejmuje szereg bloków tematycznych, m.in.:

  • Podstawowe informacje o zasadach pozyskiwania środków w ramach Programów MKiDN,
  • Wytyczne dla wnioskodawców i ich wpływ na konstrukcję projektu,
  • Kryteria oceny wniosków,
  • Konstruowanie wniosków do Programów MKiDN,
  • Wypełnianie wniosku do Programów MKiDN,
  • Konstruowanie budżetu,
  • Analiza przykładowych wniosków,
  • Realizacja projektu dofinansowanego z Programów MKiDN.

Aby wziąć udział w szkoleniu trzeba wypełnić formularz rejestracyjny odpowiadający terminowi wybranego szkolenia: 22–24 października oraz 27–29 października.

Udział w szkoleniu jest płatny. Więcej informacji dotyczących szkolenia znajduje się na stronie internetowej Kadra Kultury.