Do 30 czerwca br. trwa rekrutacja zdolnych uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy cechują się wybitnymi uzdolnieniami naukowymi, technicznymi i artystycznymi, do Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. W ramach inicjatywy organizowane są obozy naukowe, warsztaty i seminaria. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to projekt, który od lat zapewnia najzdolniejszej młodzieży udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk. Pomaga także finansowo w realizacji wybranych działań służących rozwojowi uczestników poprzez np. udział w kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych.

Do programu Funduszu uczniowie mogą zgłaszać się sami. Mogą także zostać zgłoszeni przez nauczycieli bądź rodziców.

Jury stowarzyszenia wyłania najzdolniejszych nastolatków, których zaprasza na specjalistyczne warsztaty badawcze, seminaria humanistyczne, warsztaty muzyczne, w plener plastyczny, na spotkania wielodyscyplinarne i obozy naukowe, a także na publiczne koncerty i wystawy. Znaczna część oferowanej przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomocy jest w formie indywidualnych stypendiów, uzależnionych od potrzeb poszczególnych osób i ich projektów. Są to np. liczne granty na własne projekty badawcze oraz staże w laboratoriach.

Aby wziąć udział w naborze, należy wypełnić formularz rekrutacyjny.

Szczegółowe informacje dotyczące inicjatywy znajdują się na stronie internetowej Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.