Do 24 października br. biblioteki mogą się zgłaszać do projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Strefa Innowacji”, inicjatywy realizowanej ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W konkursie mogą wziąć biblioteki publiczne działających w miejscowościach liczących od 15 000 do 100 000 mieszkańców.

Udział w Strefie Innowacji to ogromna szansa rozwoju dla bibliotek. Staną się nie tylko centrum życia kulturalnego, ale także przestrzenią, gdzie wspólnie poszukuje się odpowiedzi ważne pytania.

Korzyści mieszkańców z udziału biblioteki w Strefie Innowacji to m.in.:

  • zyskanie przestrzeni do działania, w której będą realizować nowe pomysły;
  • korzystanie z nowoczesnych technologii, które mogą przyczynić się do rozwiązania problemów ważnych dla ich społeczności;
  • większe przywiązanie do swojej miejscowości jako miejsca, w którym rodzą się innowacyjne pomysły.

W konkursie zostanie wyłonionych 20 bibliotek, które wezmą udział w dwudniowej konferencji oraz w 13-dniowym cyklu szkoleniowym, składającym się z pięciu warsztatów. Warsztaty te obejmują następującą tematykę: komunikację interpersonalną, diagnozę potrzeb społeczności lokalnej, planowanie działań Strefy Innowacji oraz zmianę i komunikację w zespole.

Po zakończeniu szkolenia, wybrane w konkursie biblioteki będą mogły ubiegać się o grant w wysokości do 10 000 zł na realizację wybranych działań.

Do 3 listopada komisja podejmie decyzje o wyborze kandydatów. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o decyzji komisji mailowo.

Do konkursu można się zgłaszać, wypełniając formularz w formacie Word.