Do 15 stycznia br. można zgłaszać reportaże literackie w ramach 8 edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego, której organizatorem i fundatorem jest m.st. Warszawa. Na laureata konkursu czekają gratyfikacje finansowe oraz dyplom.

Nadrzędnym celem konkursu jest pośmiertne uhonorowanie mieszkającego przez ponad 60 lat w Warszawie Ryszarda Kapuścińskiego, poprzez wyróżnianie i promocję najwartościowszych książek reporterskich. Kandydatury do Nagrody może zgłaszać każdy, także autorzy i tłumacze książek.

Nagroda przyznawana jest corocznie. Do danej edycji konkursu można zgłaszać tylko pierwsze wydania książek, które ukazały się między 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego daną edycję Konkursu.

Konkurs składa się z 4 etapów. Pierwszy z nich (styczeń) to weryfikacja nadesłanych książek pod względem zgodności z kryteriami przyjętymi w regulaminie Nagrody. Drugi (marzec) natomiast to wytypowanie 10 książek do kolejnego etapu konkursu. Etap trzeci (kwiecień) to wybór 5 książek finałowych książek. W maju następuje ogłoszenie nazwiska laureata konkursu.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko autora, tytuł i datę publikacji pierwszego wydania reportażu oraz imię i nazwisko osoby lub nazwa instytucji zgłaszającej, adres i dane kontaktowe.

Zgłoszenie wraz z 6 egzemplarzami książki należy przesyłać pocztą na adres:

Biuro Kultury Miasta st. Warszawa
pl. Bankowy 2 (piętro 23, pokój 236)
00-095 Warszawa
koniecznie z dopiskiem: Nagroda Kapuścińskiego