9 i 10 października w Szreniawie odbędzie się VI Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska. Jej organizatorami są Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Tematem przewodnim tegorocznej edycji spotkania będą problemy związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów muzealnych.

Głównym zadaniem VI Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej jest przybliżenie zagrożeń biotycznych i abiotycznych występujących w muzeach.

W ramach konferencji odbędzie się dyskusją w trzech blokach tematycznych:

  • Ochrona przed degradacją biologiczną i procesami korozyjnymi obiektów zabytkowych,
  • Wpływ warunków klimatycznych na stan zachowania obiektów zabytkowych,
  • Organizacja i zarządzanie konserwacją w muzeach.

Podczas spotkania planowane są także publikacje zgłoszonych referatów i komunikatów oraz prezentacje środków konserwatorskich.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa (plik PDF).