Od 5 do 7 grudnia br. w Warszawie w Teatrze Wielkim odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja „Wolontariat w Kulturze”. Organizatorami inicjatywy są Narodowe Centrum Kultury, Centrum Myśli Jana Pawła II i Fundacja Kronenberga. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

I Ogólnopolska Konferencja „Wolontariat w Kulturze” to dwa dni paneli dyskusyjnych i warsztatów z udziałem praktyków i ekspertów, którzy skupią się na tematach związanych z wartościami i wizerunkiem wolontariatu w kulturze. Inicjatywa skierowana jest do koordynatorów wolontariatu w instytucjach kultury.

W ramach konferencji poruszone zostaną takie tematy jak rekrutacja wolontariuszy czy praca z wolontariuszami. Inicjatywa to także doskonała okazja do spotkania się z liderami najlepszych projektów wolontariatu.

Konferencji towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, m.in. wystawa prac Ryszarda Kajzera, koncerty Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II. Zorganizowana zostanie także I edycja Kulturalnego Biletu Wolontariusza.

W spotkaniu wezmą udział m.in. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie, Centrum aktywności Lokalnej z Pionek oraz Muzeum Śląska Opolskiego.