Do 8 września br. można nadsyłać zgłoszenia do kolejnej edycji Międzynarodowej Konferencji pt. „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń — wybrane aspekty ewakuacji osób i zbiorów”. Inicjatywa odbędzie się od 20 do 22 września br. w Krakowie i jej organizatorami są m.in. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komenda Główną Państwowej Straży Pożarnej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Udział w wydarzeniu jest płatny.

Konferencja „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń — wybrane aspekty ewakuacji osób i zbiorów” skierowana jest do właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, osób zajmujących się ochroną zabytków, przedstawicieli służb ratowniczych i ochrony, osób zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnej techniki w zabezpieczeniu zabytków oraz przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych zajmujących się tą tematyką, a także pracowników akademickich i studentów.

Konferencja składać się będzie wykładów oraz warsztatów. Podczas inicjatywy zostaną poruszone tematy dotyczące wymogów prawa w zakresie przygotowania osób, obiektów i ruchomości do ewakuacji, podstawowych zasad w zakresie ewakuacji, a także przedstawione zostaną zasady przygotowania obiektów do ich użytkowania w sytuacjach awaryjnych, jakimi są pożary, klęski żywiołowe, awarie infrastruktury oraz działania terrorystyczne i przestępcze. W trakcie Konferencji odbędzie się także posiedzenie Rady Programowej ds. ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami.

Udział w wydarzeniu jest płatny i wynosi 450 zł brutto.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić kartę zgłoszeniową [plik PDF].