W dniach 17-18 listopada w Fabryce Sztuki w Łodzi przy ulicy Tymienieckiego 3 odbędzie się ogólnopolski kongres bibliotek „Biblioteka to ja!”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Udział w inicjatywie jest bezpłatny.

Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, które wspiera biblioteki publiczne w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej.

Nadrzędnym celem kongresu Biblioteka to ja jest zwiększenie kompetencji osób pracujących w bibliotekach m.in. w obszarze prowadzenia działań edukacyjnych, zarządzania i przywództwa oraz wykorzystywania nowych technologii. Bardzo ważnym zadaniem inicjatywy jest zapoznanie osób pracujących w bibliotekach z nowymi trendami. Kongres ma na celu także wymianę doświadczeń, integrację środowiska bibliotecznego i nawiązanie współpracy pomiędzy bibliotekami z całej Polski.

Udział w kongresie mogą wziąć bibliotekarki i bibliotekarze z całej Polski, a także osoby współpracujące z bibliotekami, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, studenci oraz pracownicy naukowi. Do udziału w kongresie mogą się zgłosić maksymalnie cztery osoby z jednej instytucji.

Do 26 października 2016 roku osoby zakwalifikowane do udziału w kongresie otrzymają drogą mailową informację wraz z linkiem do formularza online, za pośrednictwem którego będą mogły dokonać do 4 listopada br. zgłoszenia na dostępne prezentacje i warsztaty.