Od 8 do 15 maja br. odbędzie się XIV edycja „Tygodnia Bibliotek”, programu organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Hasłem tegorocznej edycji inicjatywy jest „Biblioteka. Oczywiście!”. W ramach „Tygodnia Bibliotek” przewidziano dwa konkursy. Na laureatów konkursów czekają gratyfikacje finansowe.

Program „Tydzień Bibliotek” ma charakter ogólnopolski i skierowany jest bibliotekarzy ze wszystkich rodzajów bibliotek. Nadrzędnym jego celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza.

W ramach programu ogłoszone zostały dwa konkursy. Pierwszy z nich to konkurs na najlepszy plakat oraz drugi — na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2017.

Konkurs na najlepszy plakat ma służyć wybraniu najciekawszych projektów plakatów promujących tegoroczną edycję „Tygodnia Bibliotek”. Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie uczestnicy przesyłają do 24 lutego br. maksymalnie 5 projektów, spośród których jury wybierze 20 plakatów do głosowania internetowego. Drugi etap rozpoczyna się 1 marca i potrwa do 15 marca. Polega on na głosowaniu internautów, którzy wyłonią zwycięzcę.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy przesłać projekt poprzez formularz konkursowy znajdujący się na stronie internetowej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Przedmiotem konkursu na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2017 jest natomiast jedno, wybrane przez instytucję — adresata konkursu — interesujące wydarzenie.

Adresatami konkursu są biblioteki oraz m.in. organizacje pozarządowe, domy kultury nieprowadzące biblioteki publicznej czy samorządy lokalne.